Бусад

Нууцлалын бодлого
Нууцлалын бодлого
Нууцлалын бодлого: CelebMasta (“CelebMasta”) нь CelebMasta.com сайтыг ажиллуулдаг бөгөөд бусад вэбсайтуудыг ажиллуулж болно. CelebMasta-ийн бодлого бол вэбсайтаа ажиллуулах явцад цуглуулж болох аливаа мэдээллийн нууцлалыг хүндэтгэх явдал юм. Вэбсайтын зочид DMCA Манай бичсэн агуулга 100% өвөрмөц бөгөөд манай редакторууд бичсэн тул бид бусад вэбсайтуудаас текст агуулгыг хуулбарлахгүй [Галерей үзэх]..